Design & Graphics finns för dig som vill ha hjälp med design eller grafik!

Men lek är min nich! Jag designar gärna och med ett brinnande intresse leksaker, lekmöbler och lekplatser. För att sammanfatta, leknära design är vad jag kan och gör bäst!